Correcte (de)montage van landbouwbanden

De montage en demontage van landbouwbanden moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals met behulp van het juiste gereedschap en via de juiste methoden.

Wanneer de werkzaamheden door verschillende personen worden uitgevoerd, moet ten minste één persoon bij alle werkzaamheden aanwezig zijn.

Gebruik een persluchtsysteem met een correct afgestelde drukbeveiliging.

Het niet opvolgen van deze aanwijzingen en methoden kan leiden tot een onjuiste montage van de trekkerband op de velg of tot een klapband, met ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg.

1 - De landbouwband van de velg demonteren

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely
 1. Probeer nooit de hiel van een landbouwband van de velg te drukken terwijl de band is opgepompt.
 2. Vereist: verwijder het binnenventiel.
 • Controleer of de landbouwband helemaal leeg is voordat u de band gaat demonteren;
 • Gebruik geen gereedschap dat de zijwanden of de hielen van de band kan beschadigen;
 • Gebruik voor het losdrukken van de hielen de uitsparingen voor demontage in de hielzône van de band, indien aanwezig;
 • Smeer de velgrand en de hielen van de band in met montagevet voor een soepele demontage. Voorkom beschadiging van de hielen, voornamelijk bij het demonteren van een lekke band;
 • Wanneer de velg zichtbaar beschadigd is, moet u de landbouwband eerst leeg laten lopen en dan de band samen met de velg demonteren;

2 - Voorbereiden voor montage

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely
 1. Vóór montage:   controleer of de velg, de landbouwband en de binnenband bij elkaar horen. Controleer of:
  • de landbouwband geschikt is voor het voertuig of de landbouwmachine;
  • de diameter van de velg overeenkomt met de diameter van de te monteren landbouwband (bijvoorbeeld: band 18.4 R 30 Velg: DW16L x 30);
  • de montage van de band is toegestaan op deze velg. (hyperlink naar tabel met velgen en ventielen)
   Let op: er bestaan velgen met een diameter van 15.3". Monteer nooit 15"-banden op deze velgen. Monteer ook nooit 16"-banden op velgen van 16.1" en 16.5".
 2. Op een gebruikte velg , voorafgaand aan de montage:
  De velg moet schoon en onbeschadigd zijn. Maak een vuile velg schoon met een staalborstel. Monteer nooit een band op een beschadigde of vervormde velg met beginnende scheuren, sporen van lasreparaties, enz.
 3. Op een gebruikte band  moet u de buitenkant en de binnenkant zorgvuldig controleren op eventuele beschadigingen die vóór montage moeten worden gerepareerd. Bij beschadigingen of slijtageplekken die, naar het oordeel van een bandenspecialist, niet meer kunnen worden gerepareerd, moet de band worden verwijderd.
 4. Voor montage met binnenband  moet altijd een nieuwe binnenband worden gebruikt die bij de afmeting van de band past (markering van bandafmetingen van overeenkomstige banden op binnenband). Monteer nooit een binnenband in een beschadigde of gerepareerde velg of in een velg met oneffenheden. Voor de montage van een Tubeless-band (zonder binnenband) op een Tubeless-velg moet altijd een nieuw Tubeless-ventiel worden gemonteerd.
 5. Gebruik gereedschap in goede staat , m.a.w. niet scherp en geschikt voor de betreffende band en velg (hiellichter, bandenijzer, apparatuur...)
  In geval van brede of volumineuze landbouwbanden  kan voor de montage van de tweede hiel beter een hydraulische hieldrukker of hiellichter (met hulp van een geschikte monteur) worden gebruikt.
  Voorafgaand aan de montage , smeer de velgrand en de hielen van de tractorband in met bandenvet. Breng een dun laagje bandenvet aan op de binnen- en buitenzijde van de hielen (zie schets bij punt 3). Op de buitenkant van de hielen moet het vet 5 cm hoger zijn dan de velgrand. Gebruik uitsluitend producten die geschikt zijn voor deze toepassing en die de band niet aantasten. Gebruik geen producten op basis van koolwaterstof, siliconen en antivries.

3 - De banden vertikaal op tractorwielen monteren

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely
 1. Plaats het ventiel of de ventielopening aan de onderkant.
 2. Plaats de markering voor het losdrukken van de hiel tegenover het ventiel. Zo voorkomt u dat de hiel hierop wordt beschadigd.
 3. Breng de trekkerband aan met de eerste hiel op de velgrand.  Houd u aan de draairichting van de tractorband. In sommige gevallen wordt deze aangegeven met een pijl.
 4. Iedere 10 cm een bandenijzer plaatsen en:
  • De eerste hiel over de velgrand duwen en in de diepste groef duwen.
  • Nadat de eerste hiel over de velgrand is aangebracht:
   • Het ventiel bevestigen en de moer aandraaien.
   • Bij montage met binnenband, de binnenband licht oppompen en in de band aanbrengen.
  • Voor de tweede hiel:
   • De hiel over de velgrand duwen en in de diepste groef duwen.
  • Eindig bij het ventiel.
 5. Band centreren, hielen aanbrengen:
  • De krik iets laten zakken om de tractorband op de velg te centreren.
  • Verwijder het binnenventiel.
  • De band langzaam iets oppompen om de hielen beter te kunnen plaatsen.
  • Bij montage met binnenband, controleren of de hielen niet de binnenband afknellen.
  • Oppompen tot maximaal 2,5 bar zodat de hielen goed op hun plaats gaan zitten.
Schema_Montage_V01_EN_optimise

4 - Oppompen en de hielen aanbrengen

Veiligheid

Vereiste veiligheidsmiddelen:

 • Afgesloten ruimte voor de landbouwband (bandenkooi)
 • Veiligheidsbril
 • Veiligheidsschoenen
 • Gehoorbeschermers
Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely

Wanneer geen bandenkooi of veiligheidsstang aanwezig is, moet de monteur zo ver mogelijk uit de buurt blijven van de landbouwband en de velg.

Let op:  ga nooit in de gevarenzone staan (zie afbeelding) om letsel bij een incident te voorkomen.

Gebruik voor alle veiligheid een perfect werkende manometer. Sluit dit op het ventiel aan via een slang van minimaal 3 meter met klemnippels. Blokkeer nooit de handgreep..

VOORZORGSMAATREGELEN

Controleer allereerst:

 • of de hielen goed op hun plaats zitten en goed gecentreerd zijn ten opzichte van de velgrand. Pomp de landbouwband op tot maximaal 2,5 bar.
 • Als de hielen niet goed op hun plaats zitten:
  • De tractorband laten leeglopen, opnieuw insmeren en oppompen tot maximaal 2,5 bar.
  • Herhaal deze handeling net zo lang totdat de hielen goed op hun plaats zitten.

Vervolgens:

 • Het binnenventiel opnieuw aanbrengen,
 • De moer van het ventiel met de hand aandraaien,
 • Oppompen tot de opgegeven gebruiksspanning (zie hiervoor de spanningstabel in de documentatie van de fabrikant) of opslagspanning,
 • Na het oppompen en na het controleren van de spanning altijd de ventieldop aanbrengen en vastdraaien. De dop zorgt er namelijk voor dat het ventiel schoon en luchtdicht blijft.

Let bij een horizontale montage op de grond op het volgende (Michelin raadt deze methode overigens af omdat er geen zicht is op het aanbrengen van de onderste hiel):

 • De tractorband eerst oppompen tot maximaal 0,7 bar (met het oog op de luchtdichtheid).
 • De trekkerband samen met de velg optillen en in een bandenkooi plaatsen. Wanneer geen kooi aanwezig is, de band met de bovenkant tegen een muur laten leunen (nooit tegen een deur of dunne wand!);
 • Neem de voorzorgsmaatregelen in acht voor het verticaal oppompen van banden (figuur 1, 2 en 3).

Opmerking:
Alle radiaalbanden die bij een lage bandenspanning worden gebruikt, moeten op velgen van goede kwaliteit worden gemonteerd.

5 - In gebruik nemen

 • Voor het transport van landbouwmachines (via de weg, het spoor of per boot), adviseren wij om de landbouwbanden op te pompen tot 1,8 bar om eventuele beschadiging door bevestigingssystemen te voorkomen.
 • Bij het in gebruik nemen van de landbouwmachine is het absoluut noodzakelijk om de bandenspanning te controleren en aan te passen aan de te dragen lasten en aan de feitelijke gebruiksomstandigheden.

De technische documentatie downloaden