Landbouwbanden opslag

Om uw landbouwbanden tijdens de opslag in goede staat te houden, moeten de banden schoon zijn en moeten ze worden opgeslagen in een droge, geventileerde ruimte,

  • uit de buurt van direct zonlicht,
  • uit de buurt van ozon (elektrische motoren, transformatoren, booglasapparatuur, enz.),
  • uit de buurt van chemische stoffen, oplosmiddelen en olieën/vetten die het rubber kunnen aantasten,
  • uit de buurt van scherpe en puntige voorwerpen die in het rubber kunnen steken.

Houd de landbouwbanden uit de buurt van vlammen en gloeiende voorwerpen.

Voorkom dat landbouwbanden en binnenbanden tijdens de opslag worden vervormd door spanning of druk. Landbouwbanden op velg alleen opgepompt opslaan. Vloeibare ballast van banden op landbouwmachines zoveel mogelijk verwijderen en de banden 0,5 verder oppompen dan de gebruiksspanning.

Sla nooit gedemonteerde of nooit gelopen landbouwbanden langdurig op de grond op.

Wij raden u aan om veiligheidshandschoenen te dragen voor de opslag van uw landbouwbanden.

LET OP

Landbouwvelgen of landbouwwielen nooit verhitten, lassen of solderen met de gemonteerde band.

Demonteer altijd eerst de band van de velg voordat u bovengenoemde werkzaamheden gaat verrichten.

Gebruik altijd de spanningstabel van Michelin om de juiste spanning van uw landbouwband te bepalen.

Een te lage bandenspanning leidt tot overmatige vervorming van het karkas en tot voortijdige defecten van de landbouwband.

Een te hoge bandenspanning leidt tot een kleiner contactoppervlak en tot minder grip en maakt de band gevoeliger voor chocs en insnijdingen.

Als de last lager is dan de last in onze spanningstabel, gebruik dan nooit een lagere bandenspanning dan de minimumspanning die wordt aangegeven in het product fiche van de tractorband.